Định vị thương hiệu cá nhân

Hoàng Danh Dũng _ Định vị thương hiệu cá nhân của tôi là đam mê để khác biệt. Tuổi đời còn khá trẻ tôi chỉ có đam mê và chút kinh nghiệm làm việc khiêm tốn, vậy chỉ đam mê thôi đã đủ khác biệt? Ai cũng có đam mê của riêng mình, tôi chọn đam mê để sáng tạo hơn, đam mê trong nhiệt huyết để xây dựng tri thức….

Continue Reading

Đặc điểm của một thương hiệu mạnh

Rất nhiều sách viết về kinh doanh thường xuyên đề cập đến vấn đề xây dựng thương hiệu. Dù được diễn giải theo cách như thế nào, hầu như định nghĩa về thương hiệu đều nói lên một điều rất cơ bản: thương hiệu là thứ đại diện cho một công ty, cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trường….

Continue Reading